Vand_skænkes_i_glas.JPG

Deltagerne bidrager med 1,1 øre pr. kubikmeter vandmængde til Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Det er muligt for vandselskaber at indbetale mere end den fastsatte takst på 1,1 øre pr. m3 vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA, kan vælge at bidrage til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler. Hvert år vil medlemmer af DANVA i december/januar tage stilling til, om de vil bidrage til VUDP i det efterfølgende år.

VUDP bidragsydere er med til at realisere projekter, som ikke ville blive realiseret uden økonomiske midler udefra. Projekterne er til gavn for hele vandbranchen og bidrager til øget viden og know-how i vandbranchen. Kun bidragsydere kan være hovedansøger til VUDP.

Bidragsydere i 2020

AquaDjurs as, Vandforsyning

AquaDjurs as, Spildevand

Billund Drikkevand A/S

Billund Spildevand A/S

BIOFOS A/S

BlueKolding A/S

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a.

Brønderslev Spildevand A/S

Brønderslev Vand A/S

DIN Forsyning Spildevand A/S

DIN Forsyning Vand A/S

Djurs Vand

Energi Viborg Vand A/S

Fanø Vand A/S, Spildevand

Fanø Vand A/S, Vand

Favrskov Spildevand A/S

Fors A/S

Forsyning Helsingør A/S

Fredensborg Spildevand A/S

Fredensborg Vand A/S

Frederiksberg Kloak A/S

Frederiksberg Vand A/S

Frederikshavn Spildevand A/S

Frederikshavn Vand A/S

Glostrup Spildevand A/S

Glostrup Vand A/S

Gribvand Spildevand A/S

Grindsted Renseanlæg A/S

Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Halsnæs Forsyning A/S

Hedensted Spildevand A/S

Hillerød Spildevand A/S

Hillerød Vand A/S

Hjørring Vandselskab A/S, Spildevand

Hjørring Vandselskab A/S, Vand

HOFOR A/S

Ikast Vandforsyning A.m.b.A.

Ishøj Spildevand A/S

Ishøj Vand A/S

Kalundborg Forsyning A/S

Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

Kerteminde Forsyning - Vand A/S

KLAR Forsyning A/S

Langeland Spildevand ApS

Langeland Vand ApS

Lemvig Vand og Spildevand A/S, Spildevand

Lemvig Vand og Spildevand A/S, Vand

Lolland Spildevand A/S

Lolland Vand A/S

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S

Lyngby-Taarbæk Vand A/S

Mariagerfjord Vand a/s

Marielyst Vandværk An/S

Middelfart Spildevand A/S

Mølleåværket A/S

NFS Spildevand A/S

NFS Vand A/S

NK-Spildevand A/S

NK-Vand A/S

Novafos A/S

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Odsherred Spildevand A/S

Odsherred Vand A/S

Provas-Haderslev Spildevand a/s

Provas-Haderslev Vand a/s

Rebild Vand og Spildevand A/S

Ringsted Forsyning A/S

Rønne Vand A/S

Rørvig Vandværk I/S

SK Service A/S

Skanderborg Forsyning A/S

Skive Vand A/S

Solrød Vandværk a.m.b.a.

Sorø Spildevand A/S

Sorø Vand A/S

Svendborg Spildevand A/S

Svendborg Vand A/S

Syddjurs Spildevand A/S

Søften Vandværk I/S

Tarup Vandværk An/S

TREFOR Vand A/S

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

VandCenter Syd as

Verdo Vand A/S

Vestforsyning Spildevand A/S

Vestforsyning Vand A/S

Vesthimmerlands Vand A/S

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Vand A/S

Ærø Vand A/S

Aalborg Vand Holding A/S

Aarhus Vand A/S