DANVAs bestyrelse har bevilget i alt ca. 7,6 mio. kr. til otte projekter indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Projekterne vil foregå i Lemvig, Hjørring, Aarhus, København, Viborg og Holbæk.

Ansøgningerne til VUDP er vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Projekt idé – nyhedsværdi og behov i vandbranchen
  • Samarbejde og samarbejdspartnere
  • Projektrelevans for vandsektoren
  • Opfølgning og implementering i vandbranchen efter projektafslutning
  • Formidling i vandbranchen under og efter projektet er afsluttet

Tildelte ansøgninger 2017 i vilkårlig rækkefølge

DANVAs bestyrelse har godkendt følgende indstillinger til tilsagn for uddeling af midler fra VUDP i 2017 i alt ca. 7,6 mio. kr.:

Lemvig Vand og Spildevand (LVS)
SAtellitdata til Strategisk Ledningsnet Overvågning (SASLO)
Ansøgt beløb: 420.700 kr.

Hjørring Vandselskab A/S
HygiSense - Sensorplatform til styring af hygiejnisering i udløbsvand
Ansøgt beløb: 700.000 kr.

Aarhus Vand A/S
Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.
Ansøgt beløb: 624.000 kr.

HOFOR V/ CALL Copenhagen
Klimatilpasning – på den anden side af hegnet
Ansøgt beløb: 1.500.000 kr.

VandCenter Syd A/S
SmartFilter-Fe: En add-on løsning til jernfjernelse fra råvand
Ansøgt beløb: 918.500 kr.

Energi Viborg Vand A/S
Rethink sludge – optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi
Ansøgt beløb: 1.320.929 kr.

Aarhus Vand A/S
KLIMAKS - Klimafremskrivning af målt nedbør til afløbsteknisk anvendelse
Ansøgt beløb: 1.500.000 kr.

Fors Spildevand Holbæk A/S
PUFDO, PUmpe Flow til Driftsstatus og -Overblik
Ansøgt beløb: 595.000 kr.

Om ansøgningsrunden i 2017

VUDP ansøgningsrunde 2017 bestod af to faser med åben tematisering. Der indkom 13 ansøgninger med idétilkendegivelser på samlet ansøgt beløb på 13,4 mio. kr.

VUDPs vurderingspanel vurderede indkomne idétilkendegivelser og valgte at invitere 11 ansøgninger til fase 2, den uddybende ansøgning, hvoraf to valgte at slå sig sammen. Derved indkom 10 ansøgninger til den uddybende ansøgning på et samlet ansøgt beløb på 10,1 mio. kr.

Deltagerne afholder fra at vurdere og kommentere en ansøgning, hvis vedkommende er inhabil i fm. ansøgningen. Deltageren går desuden uden for døren under gennemgangen af pågældende ansøgning til vurderingspanelmøder.

Bidragsydere i 2017

Se oversigt over, hvilke selskaber der har bidraget til VUDP i 2017 her.

Ansøgningsrunde i 2018

VUDP ansøgningsrunde 2018 lanceres i løbet af januar 2018 med ansøgningsfrist den 10. april 2018 kl. 12:00. Annonceringen vil foregå via DANVAs hjemmeside, nyhedsbrev og DANVAs sociale medier. Læs mere på her.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller e-mail tn@danva.dk

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?