Teknologi udvikling COLOURBOX8795263.jpg

Find funding til dine projekter og se oversigt over projekter i de nordiske lande.

DANVA har lavet en oversigt over de fundingmuligheder, der er indenfor projekter i vandsektoren. Her findes links og mere informationer over europæiske, statslige og private fundingmuligheder. Download oversigten her.

Projekter

Informationer om igangværende projekter kan findes via links herunder.

VUDP projekter

VTU-Fondens projekter

MUDP-projekter

EUDP-projekter

Information om de nordiske brancheforeningers forskning og teknologiudviklingsprojekter

Svenskt Vatten
Her findes nærmere informationer om rapportdatabasen.

FIWA – VVY: Finlands brancheforening for vandforsyninger
Finsksprogede kan finde tilgængelige oplysninger om projekter i deres projektdatabase.
Hos FIWA findes der flere rapporter på svensk, fx "Handbok för distribution av dricksvatten".

Norsk Vann
Norsk Vanns igangværende projekter
Rapporter fra Norsk Vann.