Teknologi udvikling COLOURBOX8795263.jpg

Find funding til dine projekter og se oversigt over projekter i de nordiske lande.

DANVA har lavet en oversigt over de fundingmuligheder, der er indenfor projekter i vandsektoren. Her findes links og mere information om europæiske, statslige og private fundingmuligheder. Download oversigt.

Nyheder fra tilskudsordninger

Søger du Horizon 2020 midler?
Er du koordinator for en dansk ansøgning? Du kan gratis få foretaget en grundig og uvildig præevaluering af to eksterne evaluatorer af udkast til en Horizon 2020 ansøgning. Der kan indsendes ansøgning løbende her.

Klimaarbejdsprogrammet 2018-2020 for Horizon 2020 
Vand er et stort emne i arbejdsprogrammet og indgår under flere temaområder. Arbejdsprogram 5 for 2018-2020 fokuserer på en mere grøn, ressourceeffektiv og klimarobust økonomi synkroniseret med det naturlige miljø med afsæt i FN’s verdensmål og COP21 Parisaftalen. Du kan finde arbejdsprogrammet her.

Gode råd til ansøgninger

Læs vejledning og opslag grundigt. Det er en fordel at have talt med en medarbejder i den pulje/ordning, du vil søge og/eller at deltage på infomøder om ordningen. Gør dig klart, hvilke krav og målgruppe puljen/ordningen har, og hvilke kriterier, der lægges vægt på i vurderingen af ansøgningerne. Undersøg tidligere bevilgede projekter, og noter dig, hvilke elementer de har. Kontakt eventuelt en projektleder på et igangværende projekt og spørg fx ind til omfanget af administration af projektet. Det kan være, at værdien af projektet overstiger besværlighederne med administrationen.

Den gode ansøgning beskriver klart, hvad formålet med projektet er, og hvad ansøger vil udføre undervejs i projektet. Modtageren af ansøgningen skal nemt kunne forstå både formål og projektets indhold samt hvad/hvem det gavner. Her kan det være en fordel at have læst strategien eller formålet med puljen/ordningen.
Der er altid en form for afrapportering enten undervejs eller efter. Det er vigtigt, at man har taget højde for dette inden man søger og har indregnet eventuelle omkostninger til dette.
Få eventuelt en udenforstående til at læse ansøgningen inden den indsendes.

Andre spørgsmål, der kan stilles inden der arbejdes med indsendelse af en ansøgning:

  • Hvad er forventning til partnersammensætningen?
  • Hvad er krav til indhold?
  • Hvordan søger man? Er der en skabelon til ansøgningen, er det et online ansøgningsskema eller skal man pitche projektet for puljen/ordningen? Er der en ansøgningsfrist eller er det løbende?
  • Hvor meget kan man søge? Hvilke omkostninger kan man inkludere i budgettet? Hvilke aktiviteter kan man søge til?
  • Er der krav til revision? Krav til formidling? Krav til rapporteringen? Krav til tidsplan? Krav til aktiviteter?
  • Er der mulighed for at se vilkårene for støttemidlerne? Er det fx statsstøtte?

Projekter

Informationer om igangværende projekter kan findes via links herunder:

VUDP projekter

VTU-Fondens projekter

MUDP-projekter

EUDP-projekter

Projekter støttet 2014-2018 via EU’s HORIZON 2020 klima, miljø og ressourceeffektivitet og rå materialer.

Slutrapporter for afsluttede VUDP projekter

Information om de nordiske brancheforeningers forskning og teknologiudviklingsprojekter

Svenskt Vatten
Her findes nærmere informationer om rapportdatabasen.

FIWA – VVY: Finlands brancheforening for vandforsyninger
Finsksprogede kan finde tilgængelige oplysninger om projekter i deres projektdatabase. 

Norsk Vann
Norsk Vanns igangværende projekter
Rapporter fra Norsk Vann.

Yderligere information

Kontakt Emilie Friis Velbæk på telefon 4017 1121 eller ev@danva.dk