Teknologi udvikling COLOURBOX8795263.jpg

Find funding til dine projekter og se oversigt over projekter i de nordiske lande.

DANVA vil sikre, at vandselskaberne har de bedste rammer for teknologiudvikling, erfaringsudveksling og hjemtagning af viden, så vandselskaberne altid kan levere effektiv drift, kvalitet, forsyningssikkerhed og god service.

DANVA har lavet en oversigt over de fundingmuligheder, der er indenfor projekter i vandsektoren. Her findes links og mere information om europæiske, statslige og private fundingmuligheder. Download oversigt.

Nyheder fra tilskudsordninger

Planlægger du at søge Horizon Europe midler? - EU’s rammeprogram for forskning og innovation, 2021-2027

Horizon Europe er afløseren til Horizon 2020, og det nye navn symboliserer både kontinuitet og fornyelse. Forhandlingerne om det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, blev afsluttet i slutningen af 2020. De juridiske rammer og budgettet på ca. 707 mia. kroner er således på plads. Programmer løber frem til 2027. De første arbejdsprogrammer med opslag forventes klar til offentliggørelse i april/maj 2021. Du kan læse mere om Horizon Europe og de mange forskellige muligheder i programmet, EU-reglerne samt praktiske tips til ansøgningsprocessen her.
Du kan få rådgivning om mulighederne i Horizon Europe ved at kontakte EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du kan finde kontaktoplysningerne på rådgivere her.

Klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Delprogrammet Klynge 6 fokuserer på nye løsninger inden for blandt andet miljø, klima og fødevarer fra primær produktion til forbruger. Projekterne skal bidrage til grøn vækst, jobs samt fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund. Du kan læse mere om Klynge 6 her. De første opslag i Klynge 6 forventes, at blive offentliggjort i april 2021. Opslagene og ansøgningsfristerne offentliggøres her.

Gode råd til ansøgninger

Læs vejledning og opslag grundigt. Det er en fordel at have talt med en medarbejder i den pulje/ordning, du vil søge og/eller at deltage på infomøder om ordningen. Gør dig klart, hvilke krav og målgruppe puljen/ordningen har, og hvilke kriterier, der lægges vægt på i vurderingen af ansøgningerne. Undersøg tidligere bevilgede projekter, og noter dig, hvilke elementer de har. Kontakt eventuelt en projektleder på et igangværende projekt og spørg fx ind til omfanget af administration af projektet. Det kan være, at værdien af projektet overstiger besværlighederne med administrationen.

Den gode ansøgning beskriver klart, hvad formålet med projektet er, og hvad ansøger vil udføre undervejs i projektet. Modtageren af ansøgningen skal nemt kunne forstå både formål og projektets indhold samt hvad/hvem det gavner. Her kan det være en fordel at have læst strategien eller formålet med puljen/ordningen.
Der er altid en form for afrapportering enten undervejs eller efter. Det er vigtigt, at man har taget højde for dette inden man søger og har indregnet eventuelle omkostninger til dette.
Få eventuelt en udenforstående til at læse ansøgningen inden den indsendes.

Andre spørgsmål, der kan stilles inden der arbejdes med indsendelse af en ansøgning:

  • Hvad er forventning til partnersammensætningen?
  • Hvad er krav til indhold?
  • Hvordan søger man? Er der en skabelon til ansøgningen, er det et online ansøgningsskema eller skal man pitche projektet for puljen/ordningen? Er der en ansøgningsfrist eller er det løbende?
  • Hvor meget kan man søge? Hvilke omkostninger kan man inkludere i budgettet? Hvilke aktiviteter kan man søge til?
  • Er der krav til revision? Krav til formidling? Krav til rapporteringen? Krav til tidsplan? Krav til aktiviteter?
  • Er der mulighed for at se vilkårene for støttemidlerne? Er det fx statsstøtte?

Projekter

Informationer om igangværende projekter kan findes via links herunder:

VUDP projekter

VTU-Fondens projekter

MUDP-projekter

EUDP-projekter

Projekter støttet 2014-2018 via EU’s HORIZON 2020 klima, miljø og ressourceeffektivitet og rå materialer.

Slutrapporter for afsluttede VUDP projekter

Information om de nordiske brancheforeningers forskning og teknologiudviklingsprojekter

Svenskt Vatten
Her findes nærmere informationer om rapportdatabasen.

FIWA – VVY: Finlands brancheforening for vandforsyninger
Finsksprogede kan finde tilgængelige oplysninger om projekter i deres projektdatabase. 

Norsk Vann
Norsk Vanns igangværende projekter
Rapporter fra Norsk Vann.

Yderligere information

Kontakt Emilie Friis Velbæk på ev@danva.dk