Spørgsmål

Har kunderne ret til en klagevejledning ifm. opkrævet tilslutningsbidraget med hjemmel i bestemmelserne i vandforsyningens regulativ? Og har DANVA i så fald en standard-klagevejledning vedr. vand- / spildevandstilslutning?
  

DANVAs vurdering

Hvis et tilslutningsbidrag er opkrævet iht. et regulativ, har kunderne ikke klageadgang over for forsyningen, medmindre andet fremgår af regulativet. Kunden kan evt. anlægge sag ved domstolene.
DANVA har ingen standardklagevejledning.
  

Uddybende svar

Vandforsyningsloven (LBK nr. 635 af 07/06/2010) indeholder i kap. 13 bestemmelser om klage. Men det er i forhold til kommunalbestyrelsens afgørelser. Krav der stilles kunderne efter et regulativ og takstblad er ikke en afgørelse fra kommunalbestyrelsen. Til orientering kan det oplyses, at der som hovedregel ikke kan klages over kommunalbestyrelsens afgørelser efter vandforsyningslovens kap. 9 ”Forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og forbrugerne” (se § 76, nr. 4).
Undtagelsen er, at der kan klages over kommunalbestyrelsens godkendelse af et regulativ (jf. § 55, stk. 2) – men det er jo ikke tilfældet i den konkrete sag.  

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?