COLOURBOX5551649.jpg

Formålet med vejledningen er at give vandselskaberne nogle generelle retningslinjer for, hvordan selskaberne skal håndtere anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Vejledningens indholdsfortegnelse, som er gengivet herunder, giver et godt indblik i de emner, der behandles i vejledningen.

Indhold i vejledningen

  1. Generelle oplysninger om reglerne for aktindsigt
  2. Aktindsigt efter offentlighedsloven

2.1. Undtagelser til retten til aktindsigt

2.2. Meroffentlighedsprincippet

2.3. Svar- og ekspeditionstid

2.4. Papirkopi eller elektronisk form?

2.5. Betaling for udlevering af materiale

2.6. Klagevejledning

  1. Aktindsigt efter miljøoplysningsloven

3.1. Forholdet mellem offentlighedsloven og miljøoplysningsloven

3.2. Miljøoplysningslovens dækningsområde

3.3. Svar- og ekspeditionstid

3.4. Betaling for udlevering af materiale

3.5. Klagevejledning

  1. Yderligere information