COLOURBOX5551649.jpg

Formålet med vejledningen er at give vandselskaberne nogle generelle retningslinjer for, hvordan selskaberne skal håndtere anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

Vejledningens indholdsfortegnelse, som er gengivet herunder, giver et godt indblik i de emner, der behandles i vejledningen.

Indhold i vejledningen

  1. Generelle oplysninger om reglerne for aktindsigt
  2. Aktindsigt efter offentlighedsloven

2.1. Undtagelser til retten til aktindsigt

2.2. Meroffentlighedsprincippet

2.3. Svar- og ekspeditionstid

2.4. Papirkopi eller elektronisk form?

2.5. Betaling for udlevering af materiale

2.6. Klagevejledning

  1. Aktindsigt efter miljøoplysningsloven

3.1. Forholdet mellem offentlighedsloven og miljøoplysningsloven

3.2. Miljøoplysningslovens dækningsområde

3.3. Svar- og ekspeditionstid

3.4. Betaling for udlevering af materiale

3.5. Klagevejledning

  1. Yderligere information

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.