Skabelon til procedure for håndtering af de registreredes rettigheder 

Datatilsynet anbefaler, at den enkelte organisation fastsætter klare procedurer for, hvordan den håndterer de registreredes rettigheder samt de tidsfrister m.v., der gælder ved iagttagelsen af de registreredes rettigheder.

DANVA har udarbejdet en skabelon for, hvordan en sådan procedure kan se ud – dog således at skabelonen skal udfyldes af den enkelte organisation. Skabelonen kan findes herTilgangen til skabelonen forudsætter password, som DANVAs medlemmer kan få udleveret via henvendelse til hb@danva.dk.

Herudover henvises til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som bl.a. indeholder eksempler på underretningsbreve til de registrerede.