Dette site indeholder en oversigt over de vejledninger og skabeloner som DANVA udgiver i relation til persondataforordningen

DANVA's Kortlægningsgruppe bidrager løbende til at kvalificere den dokumentation som DANVA foranstalter udarbejdet.

Udgivelser: