DANVA udgav den 3. juli 2018 sin vejledning nr. 100 version 2 med titlen ”Vejledning om persondata for vandselskaber”, den kan downloades her.

Formålet med vejledningen er at sikre, at der blandt DANVAs medlemmer er en fælles forståelse for, hvordan de eksisterende regler for behandling af personoplysninger efterleves.

Emnerne i vejledningen er udvalgt for at hjælpe medlemmerne med vurderingen af, hvilken betydning de persondataretlige regler har ved varetagelse af opgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet.

God læselyst. Vi håber, at vejledningen kan være en god støtte til brug for vores medlemmers arbejde med persondata og persondataforordningen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.