Skabelon til procedure for håndtering af de registreredes rettigheder 

Datatilsynet anbefaler, at den enkelte organisation fastsætter klare procedurer for, hvordan den håndterer de registreredes rettigheder samt de tidsfrister m.v., der gælder ved iagttagelsen af de registreredes rettigheder.

DANVA har udarbejdet en skabelon for, hvordan en sådan procedure kan se ud – dog således at skabelonen skal udfyldes af den enkelte organisation. Skabelonen kan findes herTilgangen til skabelonen forudsætter password, som DANVAs medlemmer kan få udleveret via henvendelse til hb@danva.dk.

Herudover henvises til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som bl.a. indeholder eksempler på underretningsbreve til de registrerede.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.