Dette site indeholder eksempler på tilpasning af bestående IT-systemer, der behandler persondata. Vi udbygger gerne med eksempler på forslag til eventuelle nyanskaffelser, som f.eks. IDM eller logning systemer.

Dette eksempel (udkast) beskriver KOMBIT's indledende overvejelser i relation til sikring at deres it-systemers compliance med Databeskyttelsesforordningen.

Send gerne yderligere input til dette site.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.