Kortlægningsgruppens erfaringer

Kortlægningsgruppen har udarbejdet følgende notat, hvor de beskriver deres erfaringer med compliancearbejdet. Notatet vil løbende blive opdateret på baggrund af input fra gruppens medlemmer.

Eksempler på kortlægning af konkrete systemer

De værktøjer som Kortlægningsgruppen anvender til brug for deres kortlægning af deres systemer/processer er beskrevet her.

Nedenfor anonymiserede eksempler fra Kortlægningsgruppens kortlægning af konkrete systemer:

Kortlægningsgruppen har ligeledes gennemført en række kortlægninger, hvor interviewarket er anvendt i kombination med det tilhørende dataflowdiagram. Vi forventer at uploade eksempler herpå. 

Hvis du er interesseret i at deltage i Kortlægningsgruppens arbejde og derved få adgang til gruppens samlede kortlægninger bedes du rette henvendelse til Lars Gadegaard

DANVA/Kortlægningsgruppen fraskriver sig ethver ansvar for den videre anvendelse af eksemplerne ovenfor, der udelukkende er uploadet til brug som inspiration.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.