Kortlægningsgruppens erfaringer

Kortlægningsgruppen har udarbejdet følgende notat, hvor de beskriver deres erfaringer med compliancearbejdet. Notatet vil løbende blive opdateret på baggrund af input fra gruppens medlemmer.

Eksempler på kortlægning af konkrete systemer

De værktøjer som Kortlægningsgruppen anvender til brug for deres kortlægning af deres systemer/processer er beskrevet her.

Nedenfor anonymiserede eksempler fra Kortlægningsgruppens kortlægning af konkrete systemer:

Kortlægningsgruppen har ligeledes gennemført en række kortlægninger, hvor interviewarket er anvendt i kombination med det tilhørende dataflowdiagram. Vi forventer at uploade eksempler herpå. 

Hvis du er interesseret i at deltage i Kortlægningsgruppens arbejde og derved få adgang til gruppens samlede kortlægninger bedes du rette henvendelse til Lars Gadegaard

DANVA/Kortlægningsgruppen fraskriver sig ethver ansvar for den videre anvendelse af eksemplerne ovenfor, der udelukkende er uploadet til brug som inspiration.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?