DANVA medlemmer kan nu gratis få 20 minutters telefonisk rådgivning og sparring om persondataspørgsmål.

Gratis 20 minutters telefonisk rådgivning 

Der kan opstå mange tvivlsspørgsmål, når man i det daglige behandler personoplysninger.

Kan man f.eks. videregive kontaktoplysninger på en kunde til brug for tredjemands markedsføring? Skal man give klagevejledning i sin persondatapolitik? Kan et samtykke trækkes tilbage? Hvornår skal der indgås en databehandleraftale? Hvordan besvares en anmodning om indsigt?

Derfor kan DANVA medlemmer nu glæde sig over en hotline, hvor Advokatfirmaet Horten stiller med en ekspert i persondataret , der samtidig har kendskab til vand- og spildevandssektoren. 

Arbejder du i et DANVA medlem kan du få op til 20 minutters telefonisk rådgivning og sparring ad gangen om persondataspørgsmål.

Ring til 

Charlotte Kunckel
Specialistadvokat
E-mail: cku@horten.dk
Mob: +45 5234 4366
Dir: +45 3334 4366

Hvad omfatter rådgivningen? 

Ordningen omfatter nye sager, der ikke allerede verserer ved Horten, og du får som udgangspunkt telefonisk svar.

Dine henvendelser besvares som udgangspunkt mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 17.00. Ordningen omfatter ikke bistand i weekender og helligdage til eventuelle sikkerhedsbrud.

Hvis dit spørgsmål har en så kompleks karakter, at det kræver egentlig sagsbehandling, kan det ikke rummes af denne hotline-ordning. I så fald oplyser Horten dig om det, og du kan tage stilling til, om du ønsker at gå videre med sagen mod særskilt aftale om betaling herfor.

Hortens almindelige forretningsbetingelser er gældende for ordningen, herunder særligt bestemmelsen om ansvarsbegrænsning. Oplysninger om spørgsmål og spørgeren vil alene i anonymiseret form blive videregivet til DANVA.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.