Struer Forsyning har udarbejdet disse retningslinjer for it-adfærd til deres medarbejdere.

Dette dokument med titlen "Behandling af persondata i virksomhed.pdf" indeholder en "anonym" forsynings tillæg til deres sikkerhedspolitik. Dokumentet, der er udleveret til samtlige medarbejdere i den pågældende forsyning, angiver de retningslinjer som den enkelte medarbejder skal efterleve i relation til gældende persondatalov. Dokumentet vil blive opdateret i relation til efterlevelse af kravene i Persondataforordningen, når de endelige krav foreligger.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.