COLOURBOX1083252.jpg

Dette site indeholder forskellige bud på hvorledes understøttelsen af den ny persondataforordning kan gribes an. Sitet opdateres løbende.

DANVAs umiddelbare bud

DANVAs anbefaling er møntet på vandselskabernes ledelse:

  • Ledelserne i vandselskabernes skal sikre sig at de straks bliver gjort bekendt med den ny persondataforordning og dens konsekvenser. Afsæt tid til et møde i ledergruppen hvor I drøfter emnet.
  • Ledelserne i vandselskabernes skal forstå at efterlevelsen af den ny persondataforordning er et ledelsesansvar og ikke ”bare” et nyt it-projekt
  • Ledelserne i vandselskaberne skal identificere, prioritere og igangsætte deres indsats på den ny persondataforordning. Den stiller krav til politikker, organisering, it-understøttelse og procedurer i vandselskaberne
  • Ledelserne i vandselskaberne skal iværksætte konkrete aktiviteter allerede nu. I første omgang udpeges den person, der fremover skal have det overordnede ansvar for persondata. Vedkommende tildeles ansvaret for kortlægning af vandselskabernes persondata fra vugge til grav inkl. identificering af primære risici i forhold til gældende lovgivning.

NYMITY - A STRUCTURED APPROACH TO PRIVACY MANAGEMENT: GETTING STARTED 

Vi vil anbefale at I studerer dette gratis engelske framework fra firmaet Nymity, der angiver en struktureret metodik til implementering (og efterfølgende drift) af persondataforordningen.

Materialet er på engelsk og består af en række instruktionsvideoer og dokumenttemplates. Materialet er let forståeligt, det kræver ca. en halv til én dags indsats, at sætte sig ind i metodikken og det tilhørende materiale. 

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard, for en drøftelse af materialet.

Persondataforordningen – en håndbog for praktikere

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Denne bog introducerer læseren til disse fælles europæiske regler og principper for behandling af personoplysninger. Bogen – som er forsynet med tjeklister og oversigter – kan benyttes som værktøj for private virksomheder og offentlige myndigheder til at sikre compliance med de nye, skærpede regler.

I bogens specielle del redegøres bl.a. for behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, outsourcing, markedsføring, ansættelsesforhold og nye teknologier, så som cloud computing, internet of things, big data og droner.

Bogen er skrevet af tre forfattere fra advokatfirmaet Bird & Bird.

Sprog: Dansk
ISBN-13: 9788792598424
Sideantal: 400
Udgivet: 06-09-2016
Udgave: 1 

Input fra HOFOR

Introduktion til interviewark

Interviewark til brug for kortlægning af dataflow m.m. for kunder

HOFOR har på baggrund af DI's skabelon for Privacy Impact Assessment (indbygget i nedenstående afsnit) udarbejdet et interviewark til brug for blandt andet kortlægning af forsyningens dataflow.

Skemaet er et godt udgangspunkt for kortlægningen af persondata i forsyningen i relation til systemer og processer.

Input fra Provas

Håndtering af personfølsomme oplysninger

Vejledning i håndtering af data i Provas af 17. august 2015. 

Input fra Datatilsynet

Datatilsynets 12 spørgsmål

12 spørgsmål som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til. 

Input fra Dansk Industri

Persondataforordningen - Implementering i danske virksomheder

Først gives en overordnet gennemgang af de nye regler i forordningen, som er relevant for virksomhederne. På baggrund af denne gennemgang opstilles en tjekliste med grundlæggende spørgsmål og anbefalinger fra DI, som især de mindre og mellemstore virksomheder kan drage nytte af, når de skal i gang med at arbejde med forordningen.

DI's skabelon for Privacy Impact Assessment

DI har udarbejdet en simpel guide til, hvordan virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med indførelse af nye it-løsninger med få midler kan tjekke, hvordan de forbedrer beskyttelsen af de personoplysninger, som kunderne har udleveret til dem.

Input fra advokater

Persondataret - Behandling af persondata

Hortens undervisningsslides fra kurset i persondataret hos DANVA den 27. okt. 2016.

Har I styr på reglerne? - Forsyningsselskabers behandling af persondata

Lett giver et overblik over nogle af de persondataretlige problemstillinger, som særligt relevante for forsyningsselskaberne.

Den nye EU persondataforordning har endelig fået sin ordlyd

Kromann Reumerts gennemgang af persondataforordning af 18. december 2015

Den nye persondataforordning, start jeres compliancetjek med disse 6 trin

Kromann Reumeret oplæg til compliancetjek