De ansatte og persondatabeskyttelsesregulering
I forbindelse med ansættelsesforløbet, ansættelsen og ophøret af ansættelsen finder de generelle regler om beskyttelse af personoplysninger i persondataloven/persondatabeskyttelses-forordningen anvendelse. Disse generelle regler udfyldes af arbejdsretlige regler, f.eks. i form af overenskomster. Der er i forordningen hjemmel til, at der kan fastsættes særlige nationale regler om emnet. Der er dog ingen forventning om noget sådant i Danmark.

I Justitsministeriets betænkning 1565/2017 er der en beskrivelse af den gældende regulering, som alt peger på, også er gældende fremover. Interesserede kan se afsnit 10.4, side 980 ff i betænkningen .   

Input fra Provas
Provas har indsent materiale med relation til håndtering af deres personaleadministration, det kan du læse mere om her.

Personoplysninger på HR-området
Gratis skema til håndtering af personoplysninger på HR-området fra Henning Mortensen, Brdr. A&O Johansen A/S, det ligger her

 

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?