De ansatte og persondatabeskyttelsesregulering
I forbindelse med ansættelsesforløbet, ansættelsen og ophøret af ansættelsen finder de generelle regler om beskyttelse af personoplysninger i persondataloven/persondatabeskyttelses-forordningen anvendelse. Disse generelle regler udfyldes af arbejdsretlige regler, f.eks. i form af overenskomster. Der er i forordningen hjemmel til, at der kan fastsættes særlige nationale regler om emnet. Der er dog ingen forventning om noget sådant i Danmark.

I Justitsministeriets betænkning 1565/2017 er der en beskrivelse af den gældende regulering, som alt peger på, også er gældende fremover. Interesserede kan se afsnit 10.4, side 980 ff i betænkningen .   

Input fra Provas
Provas har indsent materiale med relation til håndtering af deres personaleadministration, det kan du læse mere om her.

Personoplysninger på HR-området
Gratis skema til håndtering af personoplysninger på HR-området fra Henning Mortensen, Brdr. A&O Johansen A/S, det ligger her

 

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.