Møde1_COLOURBOX556171.jpg

Hvornår skal der indgås en databehandleraftale?
Såfremt en dataansvarlig lader en tredjemand behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, følger det af persondataforordningen, at der skal indgås en databehandleraftale.

Det er ikke altid let at vurdere, om en tredjemand er databehandler eller ej (f.eks. selv bliver dataansvarlig). Datatilsynet har udgivet en vejledning om dataansvarlige og databehandlere, der indeholder en række momenter, der er afgørende ved denne vurdering, ligesom vejledningen indeholder en række eksempler. Vejledningen med titlen ”Dataansvarlige og databehandlere” fremgår af dette link, indeholdt i afsnittet Nationale vejledninger.

Overdragelse af målerdata - Samtykke og databehandleraftaler
DANVA modtager ofte spørgsmål om krav til udarbejdelse af samtykke og databehandleraftaler i forbindelse med vandforsyningernes overdragelse/salg af målerdata til spildevandsselskaberne. Vi følger op og besvarer spørgsmålene her.

Hvilken databehandleraftale?
DANVA anbefaler, at medlemmerne af DANVA anvender Datatilsynets skabelon for databehandleraftaler. Skabelonen med titlen ”Standard-databehandleraftale”, fremgår af dette link, indeholdt i afsnittet Nationale skabeloner. Datatilsynet har udgivet en tilhørende følgetekst med titlen ”Databehandleraftale – følgetekst”, der er indeholdt i samme afsnit. Det fremgår f.eks. af følgeteksten, at tekster markeret med fed i Datatilsynets skabelon er minimumskrav.

Ved brug af Datatilsynets skabelon henledes opmærksomheden endvidere særligt på, at der bør tages højde for følgende forhold:

  • Vederlag for betaling af databehandlerens bistand, jf. punkt 9.3 i skabelonen.
  • Hvis parterne ikke medtager punkt 2, fordi dette punkt ikke er markeret med fed skrift, bør parterne andet sted (f.eks. bilag D) regulere, hvordan forholdet til "hovedaftalen" er, herunder hvilken aftale, der går forud ved uoverensstemmelse mellem de to aftaler.
  • Hvis parterne ikke medtager punkt 13, bør det fremgå andet sted, om hovedaftalens bestemmelser, herunder om misligholdelse, i øvrigt supplerer databehandleraftalen.

Tjekliste for databehandleraftale
Hvis ikke Datatilsynets skabelon for databehandleraftaler anvendes, har DANVA udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes til at tjekke, om en databehandleraftale indeholder en regulering af alt det, som er et krav efter persondataforordningen. Tjeklisten kan downloades her. Tilgangen til tjeklisten forudsætter password, som DANVAs medlemmer kan få udleveret via henvendelse til hb@danva.dk

Eksempler på tjeklister til databehandleraftaler fra DANVAs medlemmer
HOFOR anvender denne tjekliste til deres kontrol af eksterne databehandleraftaler. HOFOR gør opmærksom på at at tjeklisten er tænkt som en hjælp, der ikke kan erstatte konkret juridisk rådgivning