Dette site indeholder eksempler på awareness materiale, der har til formål at øge medarbejdernes kendskab til GDPR/Persondataforordningen 

Hillerød Forsyning har udarbejdet denne awareness flyer til deres medarbejdere. Hillerød Forsyning oplyser at de følger op med test/spørgeskemaer.

Struer Forsyning har udarbejdet denne introduktion til Persondataforordningen til deres medarbejdere.

Send gerne yderligere input til dette site.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.