Læs vejledninger, anbefalinger og eksempler med relation til vandselskabernes understøttelse af den ny persondatalov.

 

Har dit vandselskab input i form af f.eks. en projektplan, risikoanalyse, it-sikkerhedspolitik, dataflowdiagram, databehandleraftale eller lign i relation til persondataforordningen er du meget velkommen til at sende det til lgc@danva.dk, der foranstalter at materialet uploades på DANVAs persondatasite til brug for DANVAs medlemmer. Alle input er velkomne.

Vælg emne ved at klikke i Persondatacuben.