EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018.

DANVA søsætter nu et initiativ, hvor vi tilbyder vores medlemmer at bistå dem med kortlægningen af deres persondataflow, med det formål at sikre at de kommer godt fra start med det omfattende compliance arbejde

Konsulentbistand.JPG

DANVA bistår både med små og større opgaver, eksempelvis bistand til opstart af vandselskabets persondatakortlægningsarbejde eller løsning af konkrete kortlægningsopgaver

Vi henvender os til vandselskaber af alle størrelser overalt i landet.

Det er vores håb at vi med denne ydelse kan opbygge et rigt erfaringsgrundlag, som vi kan byde ind med, til gavn for vores medlemmer

Er du interesseret kan du kontakte Lars Gadegaard for yderligere information.

Baggrund

I april 2016 blev EU’s nye databeskyttelsesforordning vedtaget. Forordningen medfører en kraftig skærpelse af kravene til de virksomheder, der indsamler og behandler persondata.

Forordningen træder i kraft to år efter vedtagelsen og bliver dermed lov i alle EU-medlemslandene inkl. Danmark, hvor reglerne vil afløse persondataloven medio 2018.

DANVA har fokus på at bistå vandselskaberne i deres indsats med henblik på at understøtte den ny persondataforordning, hvilket du kan læse mere om her på DANVAs persondatasite.

En af de vigtigst opgaver som vandselskaberne bør igangsætte straks (efter at have sikret forankring af opgaven i ledelsen) er kortlægningen af selskabets persondataworkflow.

DANVA understøtter kortlægningen gennem afholdelse af en række møder, hvor vandselskaberne får mulighed for at definere, prioritere og uddele de enkelte kortlægningsopgaver i mellem sig. Via den fælles indsats forventer vi på relativ kort tid at få gennemført kortlægningen af en række udvalgte applikationer, f.eks. FAS. Det kan du læse mere om her. Det er vigtigt at præcisere, at vandselskaberne ikke må forvente at kortlægningerne kan kopieres og anvendes 1 til 1 mellem selskaberne. Én konkret kortlægning af et givet system fra vandselskab A kan være et fint udgangspunkt for vandselskab B, at basere sin kortlægning på, men vandselskab B skal påregne at udgangspunktet skal justeres jf. egne forhold/krav.

DANVA har på ovennævnte workshops lanceret konkrete værktøjer til brug for persondatakortlægningen. Disse værktøjer anvendes i det fælles kortlægningsarbejde nævnt ovenfor og påtænkes anvendt i relation til vores konsulentbistand.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?