Invitation til miniworkshoppen, med fokus på kortlægning m.m. af de systemer der anvender persondata.

Følgende vandselskaber deltog i miniworkshoppen og bidrager i kortlægningsarbejdet:

 • Vestforsyning A/S
 • Aarhus Vand
 • BIOFOS A/S
 • Arwos
 • Mariagerfjord Vand
 • Skanderborg Forsyning A/S
 • Randers Spildevand A/S
 • Struer Forsyning

DANVA præsenterede en egenudviklet template (regneark) til brug for kortlægning af persondataflowet. Vi aftale at anvende templaten sammen med en lettere revideret version af det interviewark fra DI, som vi lancerede på persondataworkshoppen den 14. november 2016. Bemærk venligst at dokumenterne bag de to omtalte links løbende opdateres som en del af deltagernes arbejde. De opdaterede dokumenter lagres på DANVAs interne persondatasite og kræver login. 

De deltagende forsyninger identificerede en række applikationer, hvori der indgår persondata i deres respektive selskaber. Herefter fordelte deltagerne kortlægningen af følgende udvalgte applikationer mellem sig:

 • Docunote
 • FAS
 • Minforsyning
 • Blue Idea SMS
 • MicrosoftCRM
 • SONWIN
 • Exchange
 • Tableau
 • Lessor + Klik
 • BD
 • Envitrix

Vi aftalte at mødes igen den 6. feb. 2017 hos DANVA med henblik på at følge op på vores arbejde.

Vi arbejder på at afslutte vores kortlægning af ovennævnte applikationer, med henblik på at kunne præsentere vores output på persondataworkshoppen den 29. marts. 2017 hos Dansk Fjernvarme.

Hvis du har lyst til at deltage kan du nå det endnu. I så fald bedes du kontakte Lars Gadegaard.