Invitation til miniworkshoppen, med fokus på kortlægning m.m. af de systemer der anvender persondata.

Følgende vandselskaber deltog i miniworkshoppen og bidrager i kortlægningsarbejdet:

 • Vestforsyning A/S
 • Aarhus Vand
 • BIOFOS A/S
 • Arwos
 • Mariagerfjord Vand
 • Skanderborg Forsyning A/S
 • Randers Spildevand A/S
 • Struer Forsyning

DANVA præsenterede en egenudviklet template (regneark) til brug for kortlægning af persondataflowet. Vi aftale at anvende templaten sammen med en lettere revideret version af det interviewark fra DI, som vi lancerede på persondataworkshoppen den 14. november 2016. Bemærk venligst at dokumenterne bag de to omtalte links løbende opdateres som en del af deltagernes arbejde. De opdaterede dokumenter lagres på DANVAs interne persondatasite og kræver login. 

De deltagende forsyninger identificerede en række applikationer, hvori der indgår persondata i deres respektive selskaber. Herefter fordelte deltagerne kortlægningen af følgende udvalgte applikationer mellem sig:

 • Docunote
 • FAS
 • Minforsyning
 • Blue Idea SMS
 • MicrosoftCRM
 • SONWIN
 • Exchange
 • Tableau
 • Lessor + Klik
 • BD
 • Envitrix

Vi aftalte at mødes igen den 6. feb. 2017 hos DANVA med henblik på at følge op på vores arbejde.

Vi arbejder på at afslutte vores kortlægning af ovennævnte applikationer, med henblik på at kunne præsentere vores output på persondataworkshoppen den 29. marts. 2017 hos Dansk Fjernvarme.

Hvis du har lyst til at deltage kan du nå det endnu. I så fald bedes du kontakte Lars Gadegaard.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.