Erhvervsministeren har udpeget medlemmerne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. DANVA har sammen med andre organisationer indstillet kandidater til nævnet.

DANVA har sammen mere flere andre organisationer lavet fælles indstilling til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Det drejer sig om Elizabeth Steenberg fra HOFOR og Bente Willumsen fra Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, der nu er medlemmer af henholdsvis Miljø-og Fødevareklagenævnets afdeling Jordforureningsforhold og Miljø-og Fødevareklagenævnets afdeling Grundvands-og vandforsyningsforhold.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er den øverste administrative klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. Nævnet er også den øverste klageinstans for afgørelser på visse andre ministerområder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ni afdelinger. Nævnet består af:

  • En formand, der udpeges af Erhvervsministeren
  • To medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt rettens medlemmer
  • To sagkyndige i henholdsvis industriforhold, jordforureningsforhold, grundvands vandforsyningsforhold, jordbrugsforhold, marineforhold, ferskvandsforhold, fødevareforhold, veterinærforhold (afdeling 1-8)
  • Eller fire lægemedlemmer, der udpeges af Folketinget.

Oversigten over medlemmer, gældende fra perioden 1. februar 2021 til 31. januar 2025, kan findes på Nævnenes Hus’ hjemmeside