Flere medlemmer, som har store udeståender omkring vejbidrag for 2018, har opnået individuelle aftaler omkring suspension af forældelse.

Retslig afklaring

Morsø Forsyning A/S anlagde få dage før jul sag an mod Vejdirektoratet om betaling af statsligt vejbidrag - inkl. to principielle problemstillinger omkring fortolkningen af spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 10. Der er anmodet om, at sagen behandles ved Vestre Landsret som første instans.

DANVA har indsendt ansøgning om tilladelse til at biintervenere i sagen til støtte for Morsø Spildevand A/S, og vi håber, at rettens afgørelse i denne sag kan afbøde behovet for øvrige sager.

Forældelse og suspensionserklæring

Ud fra tilbagemeldinger på DANVAs orientering (december 2020), er det vores opfattelse, at det i stort omfang lykkedes de medlemmer, som har store udeståender omkring vejbidrag for 2018, at opnå individuelle aftaler omkring suspension af forældelse.

DANVA fortsætter arbejdet for en tilfredsstillende kollektiv suspensionsaftale/løsning omkring krav på statsligt vejbidrag for 2019 og frem, der kan anvendes af medlemmer, der ikke allerede har en løsning, og som ønsker at gøre brug heraf.

Yderligere information

Spørgsmål er velkomne hos Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk