Vandselskaber med vandmængder mellem 200.000 og 800.000 m2 bliver fremover omfattet af den totaløkonomiske benchmarking fra 2022. Læs mere her.

Den første januar i år trådte en ny bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaberne (ØR-bekendtgørelsen) i kraft.

Den indeholder først og fremmest ændringer som følge af de nye regler om spildevandselskabernes klimatilpasning – men en ændring omhandlende indberetningspligt for vandselskaber med vandmængder mellem 200.000 og 800.000 m2 er også indsat.

Baggrunden er, at vandselskaber med vandmængder mellem 200.000 og 800.000 m2 også bliver omfattet af den totaløkonomiske benchmarking fra 2022 (forventeligt), hvis ikke de er undtaget efter enten vandsektorlovens § 3 eller § 3a. Vandsektorlovens § 3 er reglen om udtræden ved faldende vandmængde og § 3a er reglen om forbrugerejede selskabers mulighed for udtræden.

Der nu indsat en indberetningspligt for selskaber med vandmængder mellem 200.000 og 800.000 m2 i 2021. De oplysninger der skal indgives er investeringsomkostninger for perioden 2016-2020 samt drifts- og finansieringsomkostninger i perioden 2017-2020.

DANVA forventer, at Forsyningssekretariatets vil komme med yderligere/vejledning herom.

Indsættelsen er sket i ØR-bekendtgørelsens § 6 stk. 3.