Ledningsejere skal mindst én gang årligt indberette graveskader.

Dette indlæg er en reminder om, at der indført et krav om indberetning af graveskader jf. LER-bekendtgørelsen nr. 1473 af 17/12/2019, §42 ”Indberetning af graveskader”.

Dette indlæg er en reminder om, at der indført et krav om indberetning af graveskader jf. LER-bekendtgørelsen nr. 1473 af 17/12/2019, §42 ”Indberetning af graveskader”.

Her fremgår det at ledningsejere mindst en gang årligt er forpligtet til at indberette de graveskader deres ledninger har været udsat for det seneste år.

Kravet skyldes blandt andet et ønske om at kunne anvende indberetningerne til statistiske formål.

Indberetningen skal foretages første gang for kalenderåret 2020 og skal senest være foretaget i feb. 2021. 

Indberetningen

Der skal foretages én indberetning pr. graveskade og indberetningen kan både foretages enkeltvis eller samlet en gang om året.

Når ledningsejer foretager en indberetning, stilles der krav om, at ledningsejer angiver en række oplysninger, der er relateret til den enkelte graveskade. Kravene er beskrevet i § 42, stk. 2, i LER-bekendtgørelsen.

Efter denne skal ledningsejer indberette oplysninger om:

  • Ledningens forsyningsart
  • Hvem der er skadevolder
  • Hvor og hvornår skaden er opdaget
  • Årsagen til skaden.

Ledningsejer kan ud over disse oplysninger angive oplysninger om skadens omfang, hvilket kan være oplysning om, hvorvidt graveskaden har påvirket miljøet, hvilke omkostninger der har været forbundet med udbedringen af skaden og hvilke administrationsomkostninger skaden har medført.

Hvis ledningsejer ikke kender datoen for hvornår skaden skete, angiver ledningsejer datoen for hvornår skaden blev opdaget.

Graveskader kan indberettes via LER-Portalen eller via webservice. 

Vejledninger

Links til LER 2.0 vejledninger:

Har du spørgsmål til ovenstående eller LER 2.0 generelt, er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)