EU-parlament-520X284-Medlmesnyt-uge-27.jpg

Det reviderede drikkevandsdirektiv betyder mindre vandtab og mere sundhed, med nye krav til materialer i kontakt med drikkevand og bedre drikkevandskontrol.

Torsdag den 19. december blev EU's reviderede drikkevandsdirektiv vedtaget.

Med direktivet stiller EU fremover krav til, at vandselskaberne skal levere let tilgængelige informationer om kvaliteten af drikkevand, samt prisen, vandtab og energieffektivitet til forbrugeren.

Herudover skal der laves en risikovurdering af hele forsyningsnettet med en kortlægning af risici for drikkevandet fra indvinding til taphanen. 

Vandhaner, installationer, rør og andet materiale i kontakt med drikkevandet skal med implementeringen af direktivet undersøges for, hvorvidt de afsmitter kemikalier. Der vil blive udarbejdet en positivliste, som indeholder godkendte stoffer, som produkter i kontakt med drikkevand må indeholde, for eksempel vandhaner og rør. 

Drikkevandet vil fremover også krævet kontrolleret for en gruppe af de mest problematiske fluorerede stoffer og hormonforstyrrende stoffer i drikkevandet, og medlemslandene skal fastsætte en grænseværdi for ikke-relevante nedbrydningsprodukter fra pesticider. 

Det nye drikkevandsdirektiv forventes at træde i kraft i Danmark i 2022 og sekretariatet vil løbende holde jer orienteret om implementeringen og evt. konsekvenser for vandselskaberne.