Gældsstyrelsen har medio februar på deres hjemmeside oplyst, hvordan vandselskaber, der vil fravælge den offentlige inddrivelse, skal ansøge.

Gældsstyrelsen har medio februar på deres hjemmeside oplyst at vandselskaber, der vil fravælge den offentlige inddrivelse skal sende en anmodning til Gældsstyrelsens på mailadressen fordringshaver@gaeldst.dk.

Fravalget har virkning fra modtagelsestidspunktet, og forsyningen vil modtage en skriftlig kvittering.

Se nærmere https://skat.dk/iframe/skat.aspx?oid=2294708

Status for systemer til offentlig inddrivelse

I forbindelse med forsyningsledelsens vurdering af, om privat inddrivelse skal vælges, er det relevant med mere viden om Gældsstyrelsens system, der anvendes.

Test i januar 2020

I januar 2020 var der en succesfuld afprøvning af styrelsens nye portalløsning, og DANVA har efterfølgende rejst nogle få spørgsmål. Da der tilsyneladende er usikkerhed i forhold til, om alle leverandører af system-system-løsninger kan honorere Gældsstyrelsens tekniske krav, er der bl.a. blevet spurgt til muligheden for at skifte fra system-system-løsning til portalløsning.

Spørgsmål/Svar med styrelsen

Uden at fortolke på svarene gengives Gældsstyrelsens svar, 11.02.2020:

Men betyder det, at inddrivelsesarbejdet i styrelsen også vil ske umiddelbart derefter?

  • Svaret på spørgsmålet er både ja og nej forstået på den måde, at alle fordringer i det nye system som udgangspunkt er parate til at indgå aktivt i inddrivelsesindsatser. Men det sker med respekt for dækningsrækkefølgen og skyldnerens konkrete situation. I forhold til dækningsrækkefølgen gælder det derfor, at skyldnerens samlede gældssituation vurderes på tværs af det nye inddrivelsessystem, PSRM, og det gamle inddrivelsessystem, DMI. Hertil vil den enkelte fordringstype definere, hvilke inddrivelsesindsatser der kan tages i brug på det enkelte område.

Eller er der bagvedliggende it-systemer, som hindrer, at inddrivelsen reelt kan påbegyndes med afsæt i indtastningen?

  • I forlængelse af ovenstående vil svaret som udgangspunkt være, at inddrivelsen kan sættes i gang. Men PSRM og DMI indeholder i dag endnu ikke de samme aktionsmuligheder. I PSRM, som er primær kilde til dit spørgsmål, vil Gældsstyrelsen målrettet gå efter at igangsætte lønindeholdelse, hvor den enkelte fordringstype tillader det. I DMI er lønindeholdelse ikke en mulighed, hvorfor inddrivelsen kan forekomme intensiveret i PSRM. Modsat vil fx modregning kunne ske i begge systemer, hvorfor det vil være skyldnerens konkrete gældssituation, der definerer, hvor hurtigt I/den enkelte forsyningsvirksomhed vil mærke effekten.

Kan en kommunal forsyning skifte fra en system-system-løsning til portal-løsningen, og er det en let øvelse?

  • En fordringshaver kan sagtens skifte fra en system-system-løsning til en portalløsning. Det kræver et meget begrænset teknisk setup og er derfor en forholdsvis nem øvelse. Her følger en uddybning af de forskellige løsninger:

Teknisk tilslutning
I forlængelse af den forretningsmæssige tilslutning følger en teknisk tilslutning. Der findes tre måder, I kan indsende fordringer til inddrivelse på i den nye inddrivelsesløsning:

  • Fuld systemtilslutning, hvor I via jeres opkrævningssystem sender fordringer direkte til den nye inddrivelsesløsning og foretager aktioner via jeres opkrævningssystem. En Fuld systemtilslutning kræver, at jeres systemleverandør tilpasser opkrævningsløsningen, så den kan leve op til kravene i den nye inddrivelsesløsning. Derudover skal jeres systemleverandør indgå i et testforløb, hvor opkoblingen mellem opkrævningssystemet og PSRM testes og kontrolleres. Generelt er det en ressourcekrævende proces for en systemleverandør at skulle igennem en fuld systemtilslutning. 
  • Manuelt via en fordringshaverportal, hvor I selv indtaster fordringen i en onlineportal. Har I efterfølgende behov for at foretage aktioner, sker dette manuelt i portalen. Ved denne løsning skal leverandøren af jeres opkrævningssystem ikke igennem en teknisk tilslutning.
  • Hybridløsning, hvor leverandøren af jeres opkrævningssystem skal igennem både systemtilpasninger og efterfølgende tests ligesom ved Fuld systemtilslutning. Opgavens omfang er dog mindre, fordi jeres opkrævningsløsning alene tilpasses til at sende fordringer til inddrivelse. Efterfølgende aktioner og andet skal I manuelt selv foretage i portalen.”

Hvor kan en kommunal forsyning læse mere om dette emne?