Kappelhøj Vandværk 4.JPG

Branchevejledning Leveringsvilkår for de almene vandforsyninger er opdateret med krav til produkter, godkendt til drikkevand og med henvisninger til lovgivning.

Opdatering af afsnit punkt 8.1.4. Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Der er i de senere år sket en fortsat liberalisering af diverse godkendelsesordninger. Sikkerhedsmæssige hensyn og det generelle ønske om, at forbrugerne får god vandkvalitet, betyder, at det er centralt at synliggøre kravene til produkter, der kan tilsluttes vandinstallationer.

Der er i den forbindelse behov for at være opmærksom på, at der er krav tilknyttet produkterne. Disse krav kan opdeles i de, der har relation til hygiejne karakteristika og de, der har relation til mekanisk-fysiske karakteristika.

Kravene kan genfindes i bygningsreglementet BR18, se § 416- 418. Deri refereres til krav i BR18, kapitel 24, og disse krav kan honoreres ved bl.a. VA-ordning, GDV-ordning og/eller DK-vand m.m.

Ingen høringsperiode i forbindelse med ændringer til regulativet

Ønsker I at implementere ovenstående forslag fra Danske Vandværker og DANVAs branchevejledning og ændre jeres regulativ, vil det alene være udtryk for en opdatering, grundet nye retsakter (love, bekendtgørelser) og en mere præcis omtale af indholdet i anden regulering. Det vil sige, at disse regulativændringer ikke i sig selv ændrer på retstilstanden og dermed heller ikke ændrer på retsvirkningen for forbrugerne. En ny høringsperiode vurderes derfor unødvendigt. 

Ny lovgivning har nemlig forrang i forhold til ikke opdaterede regulativer. Dertil kommer, at ændringsforslaget i afsnittet Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand er en præcision, som kan øge forståelsen af sammenhængene med anden regulering.

Såfremt forsyningen er i en situation, hvor ændringen af et gældende regulativ blot er en opdatering af referencerne til lovgivning og en tilpasning jævnfør afsnittet Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand, vil DANVA anbefale, at forsyningen meddeler disse mindre ændringer til kommunen sammen med vurderingen af, at der ikke er behov for en høring med en klagefrist og, sidst men ikke mindst, beder om en skriftlig kvittering.