Ledningsarbejde

Afgift for ledningsført vand inklusive bidrag til grundvandsbeskyttelse forventes samlet at stige til 6,37 kr. pr. m3. Også spildevandsafgifterne vil stige.

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse finansieres over afgiften på ledningsført vand

Afgiften på ledningsført vand vil den 1. februar 2021 stige med 19 øre, fra 6,18 kr. pr. m3 til 6,37 kr. pr. m3. Stigningen vil træde i kraft den 1. februar 2021.

Det fremgår af høringsudkast til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.

Med forslaget til loven foreslås det, at bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 19 øre pr. m3 fremover skal finansieres over afgiften på ledningsført vand.

Lovændringen betyder, at vandselskaberne i januar 2021 fortsat skal opkræve 6,18 kr. pr. m3 i afgift af ledningsført vand, mens der for årets resterende 11 måneder skal opkræves 6,37 kr. pr. m3.

Til orientering er der også link til høringsbrevet

Vi henviser i øvrigt til § 3 i høringsudkastet samt bemærkningerne til § 3, side 8 – 9 i samme udkast.

Det er positivt, at der fortsat afsættes midler til drikkevandsbeskyttelse, men der er behov for markant flere midler. Se nærmere i DANVAs høringssvar fra 14. december.

Ændringen i afgift på ledningsført vand kan endnu ikke ses på skat.dk eller skatteministeriets hjemmeside, da lovforslaget endnu ikke er fremsat i Folketinget.

Spildevandsafgiften stiger også

Afgifterne på spildevand vil også stige pr. 1. januar 2021, jævnfør § 5, stk. 1 og § 10, stk. 10 i ændringslov nr. 168, 2020, som der henvises til i finanslovsforslaget:

  • Totalnitrogen – fra 30 til 31,65 kr. pr. kg
  • Totalfosfor – fra 165 til 174,07 kr. pr. kg
  • (BI5 (modificeret)) fra 16,5 til 17,41 kr. pr. kg

For øvrige ændringer i spildevandsafgiftsloven henvises til den nævnte ændringslov, nr. 168.

Stigningerne skyldes finanslovsforslaget for 2021

​Begge stigninger er en konsekvens af finanslovsforslaget for 2021 og af høringsudkast af 7. december 2020 til forslag til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.