Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen informerer om, at forbrugerklager, der indsendes til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, skal gå via en ny klageportal fra midten af februar 2020.

Det nye klageportal hedder ”Klageportal for Nævnenes Hus”, se linket her. 

Dette er vigtigt at notere sig, hvis man i sine leveringsvilkår/regulativ/ informationer refererer til en bestemt klageportal og styrelsens adresse i København. På samme vis er det relevant viden, hvis forsyningen har en klagesag under mægling i Center for Klageløsning eller til juridisk afgørelse i Forbrugerklagernævnet.

Leveringsvilkår

Forsyningerne bør derfor undersøge, om de i deres leveringsbetingelser m.m. angiver www.forbrug.dk eller/og Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg som rette sted for evt. forbrugerklager. På sitet forbrug.dk ledes klageren i øvrigt hen på den rette klageportal.

En evt. ændring af leveringsvilkår/regulativ med henblik på at tydeliggør ovenstående kræver ikke nogen formel godkendelse af eksempelvis kommunalbestyrelsen.

I øvrigt kan det oplyses, at den nye Branchevejledning – regulativ for almene vandforsyning har en tekst, der harmonerer fint med ovenstående. Se evt. side 43 i branchevejledningen her. 

Aktuelle og afsluttede klagesager

Såfremt at en forsyning har et forløb kørende med en klagesag et af de to nævnte steder, så kan der læses nærmere om betydningen i dette link.

Forsyninger med afsluttede sager kan notere sig, at man kun i en kort overgang kan tilgå materialet på den gamle klageportal. Se nærmere i dette link.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk