Omstændighederne omkring nedgravningen af mink udgør ikke et grundvandsproblem.

Kære DANVA medlem

I forbindelse med aflivning af mink i Danmark har der den 10. november 2020 været artikler i pressen om en mulig trussel mod grundvandet i Kølvrå vandværks indvindingsområde, hvor minkene skal nedgraves.

DANVA fik mandag den 9. 11. 2020 bekræftet, at omstændighederne omkring nedgravningen af de døde dyr ikke udgør et grundvandsproblem, og vi er den 10. november yderligere blevet orienteret om den faglige baggrund for valg af områder til formålet.

Udpegningen foretages af Miljøstyrelsen og hensynet til drikkevandsinteresser spiller en afgørende rolle i vurderingen. Selve myndighedsbehandlingen omkring tilladelse til nedgravning er Naturstyrelsens opgave i samarbejde med kommunen. Afgørelsen hviler på de tilgængelige oplysninger.

Se mere om den faglige vurdering her fra Miljøstyrelsen.

Vi opfordrer derfor DANVAs medlemmer i de berørte områder til at kontakte kommunen, hvis vandselskabet har oplysninger om indvindingsinteresser eller udbygning af kildefelter mm., der ikke fremgår af de officielle kort. Det samme gør sig gældende, hvis man råder over lokale grundvandsmodeller, som supplerer de offentlig tilgængelige modeller.

Den lokale dialog er afgørende, og det er vigtigt, at ovenstående oplysninger også indgår i vurderingen, hvis der skal udpeges nye områder til nedgravning af mink. DANVA er i løbende dialog med Miljøstyrelsen og følger udviklingen tæt.

Har du spørgsmål?

Dorte Skræm, M: +45 51 33 92 87, E: ds@danva.dk

Claus Vanggård; T: +45 87 93 35 07, E: cv@danva.dk