I forlængelse af pressemøde den 5. november om forholdsreglerne i Nordjylland har DANVA været i kontakt med myndighederne for at afklare, hvordan vand- og spildevandsselskaber skal forholde sig i forhold til anlæg og opgaver i nærheden af minkfarme. Det gælder både i Nordjylland og i resten af Danmark.

Kære DANVA medlem

I forlængelse af pressemøde den 5. november om forholdsreglerne i Nordjylland har DANVA været i kontakt med myndighederne for at afklare hvordan vand- og spildevandsselskaber skal forholde sig i forhold til anlæg og opgaver i nærheden af minkfarme. Det gælder både i Nordjylland og i resten af Danmark.

Følgende spørgsmål er rettet til Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen:

  • Hvordan skal en forsyningsvirksomhed forholde sig til aktiviteter i nærheden af minkfarme herunder, almindelige drift- og vedligeholdelsesarbejder?
  • Er der forskel på Nordjylland og resten af landet i forhold til minkfarmene eller kan der differentieres?
  • Er der en risikoafstand gældende for minkfarmene – altså omkring er indenfor en radius på xx meter?

Indtil vi har hørt nærmere anbefales at:

  • Ikke kritiske funktioner på og i nærheden af minkfarme, som f.eks. almindelige drift- og vedligeholdelsesopgaver på anlæg, målerskifte eller prøvetagning, udsættes indtil videre.
  • Ikke kritiske funktioner, som f.eks. målerskifte eller prøvetagning hos ansatte, der arbejder på minkfarme i hele landet, udsættes indtil videre. 
  • Kritiske funktioner, som har direkte betydning for forsyningssikkerheden, kan varetages hos ansatte samt på og omkring minkfarme under iagttagelse af Sundhedsstyrelsen hygiejneregler og i øvrigt, uden at komme i kontakt med ansatte eller beboere på minkfarmen.

Det understreges, at forsyningssektoren specifikt er nævnt som en af de funktioner, der skal opretholdes. Derfor er det DANVAs opfattelse, at ansatte, der har en nødvendig funktion i forhold til at sikre forsyningen i de pågældende Nordjyske kommuner godt må krydse kommunegrænserne, men der henstilles naturligvis til at denne aktivitet begrænses mest muligt.