Hænder_Vand_520pixel.jpg

Miljøstyrelsen starter et analysearbejde op, som skal afklare behovet for ændringer i planlægningen af beredskabet for vandselskaber. Som forløber til det inviterer DANVA til en workshop, der skal kortlægge relevante risici og udfordringer – herunder vurdering af nye trusler.

Workshoppen afholdes 07.01.2021, klokken 9-12, og påtænkes afholdt såvel fysisk som virtuelt. Arrangementet er gratis.

Med workshoppen vil vi bringe jeres viden i spil og etablere et kvalificeret afsæt for en arbejdsgruppe, der er etableret af Miljøstyrelsen – efter opfordring fra DANVA og Danske Vandværker.

Repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, KL og Danske Vandværker inviteres ligeledes, og vi håber, I vil kontakte jeres kommunale beredskab for at høre til deres mulighed for at deltage.

Tilmelding kan ske her. Deadline for tilmelding er 5. januar 2021. 

Spørgsmål til tilmelding rettes til Helle Benjaminsen, hb@danva.dk.

Øvrige spørgsmål rettes til sv@danva.dk

Det nationale arbejde og DANVA input

Formålet med den nationale arbejdsgruppe er at analyse den eksisterende lovgivning for beredskabsplanlægning. Se kommissorium https://www.danva.dk/media/7048/endelig-kommissorium-031120_beredskabsplanlaegning.pdf

Der vil være arbejdsspor for hhv. vand og spildevand, hvor forskellige aktører deltager herunder DANVA sekretariatet. Det er i disse spor, at hoveddelen af det konkrete arbejdet skal foregå. Der vil være brug for at involvere enkelte forsyningsfolk i dette arbejde – ligesom vi har et ønske om en backinggruppe.

I slutningen af 2021 skal der gerne foreligge anbefalinger og forslag til ændringer af nuværende set-up. Anbefalingerne vil være de første skridt i en rejse mod en mere hensigtsmæssig regulering.