Hænder_Vand_520pixel.jpg

Miljøstyrelsen starter et analysearbejde op, som skal afklare behovet for ændringer i planlægningen af beredskabet for vandselskaber. Som forløber til det inviterer DANVA til en workshop, der skal kortlægge relevante risici og udfordringer – herunder vurdering af nye trusler.

Workshoppen afholdes 07.01.2021, klokken 9-12, og påtænkes afholdt såvel fysisk som virtuelt. Arrangementet er gratis.

Med workshoppen vil vi bringe jeres viden i spil og etablere et kvalificeret afsæt for en arbejdsgruppe, der er etableret af Miljøstyrelsen – efter opfordring fra DANVA og Danske Vandværker.

Repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, KL og Danske Vandværker inviteres ligeledes, og vi håber, I vil kontakte jeres kommunale beredskab for at høre til deres mulighed for at deltage.

Tilmelding kan ske https://www.danva.dk/arrangementer/temadage/12609-workshop-om-beredskab-faa-indflydelse-paa-den-nationale-dagsorden/ - og deadline er 15.12.2020.

Spørgsmål til tilmelding rettes til Helle Benjaminsen, hb@danva.dk.

Øvrige spørgsmål rettes til sv@danva.dk

Det nationale arbejde og DANVA input

Formålet med den nationale arbejdsgruppe er at analyse den eksisterende lovgivning for beredskabsplanlægning. Se kommissorium https://www.danva.dk/media/7048/endelig-kommissorium-031120_beredskabsplanlaegning.pdf

Der vil være arbejdsspor for hhv. vand og spildevand, hvor forskellige aktører deltager herunder DANVA sekretariatet. Det er i disse spor, at hoveddelen af det konkrete arbejdet skal foregå. Der vil være brug for at involvere enkelte forsyningsfolk i dette arbejde – ligesom vi har et ønske om en backinggruppe.

I slutningen af 2021 skal der gerne foreligge anbefalinger og forslag til ændringer af nuværende set-up. Anbefalingerne vil være de første skridt i en rejse mod en mere hensigtsmæssig regulering.