Det er muligt at finde i hvert fald en del af det materiale, som vejdirektorat har liggende om de statslige vejstrækninger, herunder afvandingsplaner/tegninger.

Det er muligt at finde i hvert fald en del af det materiale, som vejdirektorat har liggende om de statslige vejstrækninger, herunder afvandingsplaner/tegninger.

Sådan finder du materialet

Hvis jeres selskab ønsker at se registreringerne for en vejstrækning kan dette gøres på følgende måde:

  • Indtast følgende i søgefeltet: vejkort.vd.dk
  • Under ”Lag” (placeret helt ude til højre på kortet) vælges ”Bygværker og Udstyr”
  • Herunder vælges igen ”Bygværker og udstyr”
  • Sæt flueben i ”Tegningsomrids fra Tegningsarkivet”
  • Find den aktuelle strækning på kortet
  • Vælg ”Funktioner” (placeret midt for øverst)
  • Vælg ”Informationer”
  • Tryk på kort (hvor der er blå kasser på kortet foreligger oplysninger. Blå kasser indikerer oplysninger om afvanding)
  • Tilgængelige materialer vises i informationsvinduet

Materiale i gamle amtsarkiver/Landsarkiver

I forhold til fremskaffelse af nyttige oplysninger/historisk materiale vil vi også lige gøre opmærksom på muligheden for at finde materiale (fx fra gamle amtsarkiver) i Rigsarkivet:  https://www.sa.dk/da/