COLOURBOX2418546.jpg

Følgende afgiftssatser for ledningsført vand og spildevand forventes gældende for 2021, jævnfør det af 6. oktober 2020 fremsatte forslag til finanslov for 2021.

Satserne må dog læses med forbehold for, at der eventuelt kan ske ændringer af satserne i lovbehandlingen op til den endeligt vedtagne finanslov til november eller december 2020.

Ledningsført vand

Det fremgår af finanslovsforslaget, at afgiften skal nedsættes fra i alt 6,37 kr. pr. m3 til 6,18 kr. pr. m3 for 2021, idet bidraget til drikkevandsbeskyttelse på 19 øre pr. m3 falder bort fra afgiften fra og med 2021.

Ligeledes fremgår det, at der er afsat 35,4 mio. kr. årligt i 2021-2024 som driftsbevilling til Miljøstyrelsen til dækning af Miljø- og Fødevareministeriets udgifter med grundvandskortlægningen. Denne bevilling erstatter de 19 øre pr. m3, der hidtil er opkrævet over afgiften på ledningsført vand.

DANVA arbejder løbende for, at der tilføres flere midler til grundvandskortlægningen.

Spildevand

For spildevand vil der være følgende afgiftsstigninger i 2021, jævnfør § 5, stk. 1 og § 10, stk. 10 i lov nr. 168, 2020 som der henvises til i finanslovsforslaget:

Totalnitrogen – fra 30 til 31,65 kr. pr. kg

Totalfosfor – fra 165 til 174,07 kr. pr. kg

(BI5 (modificeret)) fra 16,5 til 17,41 kr. pr. kg

For øvrige ændringer i spildevandsafgiftsloven henvises til den nævnte lov.

 

Spørgsmål kan rettes til konsulent Jens Plesner, 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk