Vandglas_1920.jpg
Foto: Pixabay. Som et led i overvågning af potentielle trusler mod grundvandet forventes der 6 nye stoffer på drikkevandsbekendtgørelsens pesticidliste fra januar 2021.

Som et led i overvågning af potentielle trusler mod grundvandet forventes der 6 nye stoffer på drikkevandsbekendtgørelsens pesticidliste fra januar 2021.

Ændringen af drikkevandsbekendtgørelsen kommer i løbet af efteråret til ikrafttræden pr. 1 januar 2021.

Stofferne er tilføjet som en følge af den overvågning og kontrol, der har været iværksat i Varslingssystemet for pesticider(VAP), Grundvandsmoniteringsprogrammet(GRUMO) herunder den massescreening, der blev iværksat af Miljøstyrelsen i 2019.

Data fra Regionernes depotundersøgelse og fra vandværkernes kontroller er også indgået.

De 6 stoffer der pt. er på tale til at indgå i drikkevandsbekendtgørelsens obligatoriske liste, ses i nedenstående tabel, hvor anvendelse og baggrund for inkludering i den obligatoriske kontrol fremgår.