Pengesedler_COLOURBOX5711744-1.jpg
Foto: Colourbox. Det er blevet normen, at der i forbindelse med lånoptagning hos kommunen betales en årlig garantiprovision på markedslignende vilkår.

En undersøgelsen af 56 vandselskaber viser en klar tendens til, at der er sket en markant udvikling fra 2013 til 2019, hvad angår opkrævning af årlig garantiprovision. I 2013 var der 30 selskaber, der ikke betalte årlig garantiprovision. Dette er blevet reduceret til kun ét vandselskab i 2019.

Det er blevet normen, at der i forbindelse med lånoptagning hos kommunen betales en årlig garantiprovision på markedslignende vilkår.

DANVA Benchmarking har lavet sin årlige kortlægning af vandselskabernes betaling af garantiprovision. I undersøgelsen, der afdækker, hvad DANVAs medlemmer betaler i garantiprovision i forbindelse med lånoptagning, indgik i alt 56 selskaber. Mens der i 2013 endnu var 30 selskaber, der ikke betalte garantiprovision, er dette i 2019 blevet reduceret til kun et enkelt selskab. 

Det er med andre ord blevet normen, at der i forbindelse med lånoptagning hos kommunen betales en årlig garantiprovision på markedslignende vilkår. Tilmed betaler størstedelen af de 56 vandselskaber ikke længere kun en engangsprovision i forbindelse.

Dette kan ses i figur 2 i et notat, der er tilgængeligt for deltagere på BESSY.dk.

 

Udviklingen af selskaber, der betaler årlig garantiprovision til kommunen. Kilde: DANVA Benchmarking.

Den gennemsnitlige årlige garantiprovision var i 2019 på 0,62 % og medianen er 0,50 %. Den årlige garantiprovision der betales af de 56 selskaber, varierer mellem et spænd fra 0,2 % til 1,5 %.

Hent notatet og se udviklingen, fordelingen og gennemsnitsgarantiprovisionen fra 2013-2019.