Brandhane COLOURBOX15359999 (1).jpg

Glem ikke i de igangværende, kommunale budgetforhandlinger at minde jeres ejerkommuner om deres ansvar for de overflødige brandhaner, der er en trussel mod drikkevandssikkerheden.

Hvis en brandhane ikke er i brug, kan det medføre en trussel mod drikkevandskvaliteten. Risikoen er særlig stor, hvis brandhanerne ikke vedligeholdes og udskylles jævnlig. 

DANVA har tidligere udgivet en undersøgelse af landets brandhaner, der fremhæver, at 62 procent af adspurgte vandselskaber svarer, at brandhaner har givet anledning til lækager, og at det i 44 procent af disse situationer vurderes, at lækagen er forbundet til en overflødig brandhane. Derfor skal de gerne sløjfes.

Kommunerne er centrale i løsningen af problemerne

Kommunalbestyrelserne har både har en tilsynsrolle i forhold til drikkevandskvaliteten og en afgørende rolle i forhold til beredskabet.

Der er ingen juridisk usikkerhed i forhold til, at kommunalbestyrelsen og dermed beredskabet har ansvaret for brandhanerne, herunder etablering og vedligeholdelse m.m. Forpligtigelsen er baseret på § 15 i beredskabsloven og uddybet i det af kommunalbestyrelsen godkendte regulativ, der angår vilkårene for at være forbrugerne hos forsyningen.

Efter DANVAs opfattelse omfatter ansvaret også sløjfning, selvom det ikke står eksplicit; ansvaret følger af vedligeholdelsesforpligtelsen. Denne opfattelse er  i tråd med den uddybning i et ældre cirkulære fra 1976, hvoraf det fremgik, at beredskabsinspektøren lavede indstillinger til kommunalbestyrelsen om det fremtidige behov for nyetablering eller nedlæggelse af brandhaner.

DANVA, Danske Vandværkers og KL har tidligere sammen meldt ud, at udfordringerne med overflødige brandhaner bør være en del af budgetforhandlingerne. Skal niveauet for drikkevandssikkerheden øges, skal man derfor nu huske kommunalbestyrelsen på, at de bør få opgaven med i budgettet.