Nu sætter EU-toget i gang – og vi kan som branche få indflydelse på revisionen af byspildevandsdirektivet og på sigt slamdirektivet. Det starter med indledende uformelle tanker og dataindsamlinger, og togturen kommer til at vare i flere år til at vare i flere år, inden vi er i mål. Ønsker vi indflydelse kræver det, at vi holder ud hele vejen.

Embedsmændene i EU Kommissionen har fået opbakning til, at der skal arbejdes på en ny regulering med fokus på spildevand –  herunder byspildevandsdirektivet og slamdirektivet.

DANVA har det seneste halve år været i kontakt med et danske EU-parlamentarikere, og sammen med de andre nordiske foreninger har vi fået en god dialog med EU Kommissionen. Kommissionen har inviteret os længere ind i maskinrummet – hvor vi som branche kan levere viden og data.

Revisionen af såvel byspildevandsdirektivet som slamdirektivet har naturligvis det seneste år været på dagsordenen i EurEau, hvor DANVA er aktiv.

Aktuelt foreligger der en officiel høring på de indledende tanker i form af et ”roadmap” på den nye regulering med fokus på spildevand. Du kan følge med i processen her:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive

Bidrag til de nye direktiver

I DANVA regi vil vi etablere en særlig backinggruppe for revisionen af byspildevandsdirektivet, der gerne skal have opbakning fra deres respektive ledelser, så medlemmerne kan prioritere tid til at arbejde med emnet. Backinggruppen skal gerne kunne dække emner som:

  • Nye teknologier til rensning af spildevand
  • Produktion af energi, reduktion af udledning af CO2 og N2O
  • Genvinding af ressourcer fra fx slam
  • Miljøfremmende stoffer herunder medicinrester
  • Overløb
  • Viden om recipienters sårbarhed
  • Spildevandsrensning på et mere overordnet plan; planlægning og investering
  • data i forhold til processers effektivitet og økonomisk

Indledende øvelser er også gået i gang i relation til et slamdirektiv. Har du interesse og mulighed for at være aktiv, kontakt os, så vi sammen kan varetage sektorens interesse i den forbindelse.

I øvrigt forudser sekretariatet, at der kan komme andre EU relaterede emner, hvor der kan være behov for backinggrupper, der kan agere hurtigt. Se i øvrigt Dansk Vand med særlig fokus på EU http://www.e-pages.dk/danva/228/14

Kontakt os

Hvis du har interesse i at være en del af ovenstående, hører vi det meget gerne snarest – senest 03.09.2020.

Send et par linier til Helle Kayerød (hkr@danva.dk) eller Susanne Vangsgård (sv@danva.dk), hvoraf særlige vidensområder og baglandets opbakning fremgår.