EU og europæiske flag COLOURBOX13329334.jpg

Den europæiske vandforening, EurEau, arbejder for, at princippet om udvidet producentansvar, kendt fra affaldsreguleringen, bliver indført i fremtidens spildevandsregler i EU. Tanken er, at det udvidede producentansvar skal adressere nogle af de udfordringer, der er ved en stigende plast- og mikroforurening.

Vores europæiske vandforening, EurEau, arbejder for, at princippet om udvidet producentansvar, kendt fra affaldsreguleringen, bliver indført i fremtidens spildevandsregler i EU.

Tanken er, at det udvidede producentansvar skal adressere nogle af de udfordringer, der er ved en stigende plast- og mikroforurening.

I starten af 2020 offentliggjorde EurEau en omfattende publikation med fokus på princippet om udvidet producentansvar, på engelsk extended producer responsibility (EPR). Princippets indhold er, at producenten enten helt eller delvist gøres ansvarlig for det affald, som er tilbage efter brugen af produktet. Dette ansvar kan både være finansielt og organisatorisk. Udvidet producentansvar er således en måde, hvorpå man tilbagefører ansvaret for visse restprodukter til producenten.

På sit virtuelle sommermøde i EurEaus komite for lovgivning, økonomi og ledelse blev der informeret om EurEaus med OECD, som blev afholdt i juni måned 2020. Formålet med dette møde var at udveksle holdninger i forhold til princippet om udvidet producentansvar. Målet for EurEau var at få OECD's opbakning til princippet om udvidet producentansvar i spildevandsreguleringen, og på den måde bekæmpe forurening med plastik og mikroforurening.

EurEau har i tråd med EU's traktatbestemmelse om højt beskyttelsesniveau og EU-Kommissionens nul forurenings ambition fået Deloitte til at udarbejde en undersøgelse af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for implementering af EPR i EU’s lovgivning, og hvordan princippet kan være med til at sikre, at det ikke er vandforbrugerne, som skal betale regningen for plast- og mikroforurening.

Den bagvedliggende tanke er således, at ved en større forurening kan det blive nødvendigt med en øget rensning for at opfylde både nuværende og fremtidige krav til drikke- og spildevand. Det kan betyde store investeringer i teknologi og anlæg. Ved at kombinere en kontrol ved udledningskilden med anvendelsen af det udvidede producentansvar kan det forhindres, at det bliver vandforbrugerne, som skal betale regningen. 

EPR læner sig blandt andet op ad princippet om, at forureneren betaler, som allerede finder anvendelse i dele af dansk miljøret.

Derudover kan EPR også have en positiv effekt på producenternes incitament til at fremme grøn- og bæredygtig udvikling igennem cirkulær økonomi.

EurEau er efter mødet positive. OECD har endnu ikke en officiel holdning til EPR men denne kan muligvis være på vej. På mødet blev udfordringer såsom, ”freeriders”, hvem skal betale, og hvilke parametre skal tages i betragtning ved anvendelse af EPR, bragt op. EurEau har således fået stof til eftertanke og til videre undersøgelse ud af mødet.

Der er mere at læse her: http://www.eureau.org/resources/news/398-keep-our-water-affordable-extend-producers-responsibility