DANVA har udviklet en Excel-model til beregning af omkostningerne forbundet med håndteringen af de forskellige vandtyper.

DANVA har udviklet en Excel-model til beregning af omkostningerne forbundet med håndteringen af de forskellige vandtyper:

  • Spildevand
  • Regnvand i separatkloak
  • Regnvand i fælleskloak samt
  • Uvedkommende vand

Formålet med at kende omkostningerne for håndtering af de fire vandtyper er at sætte selskaberne i stand til at træffe investeringsbeslutninger på et objektivt grundlag, hvor de effektiviseringer/besparelser, som de opstillede business cases angiver, efterfølgende også vil kunne realiseres.

Målet med modellen er at dokumentere forudsætninger for samt beregne fordelingen af omkostninger til håndtering af de fire vandtyper.
Regnearket kan anvendes til at beregne forsyningens drifts- og investeringsomkostninger (afskrivninger) , forbundet med håndteringen af de fire vandtyper, så forsyningerne har mulighed for at lave en årlig opgørelse af omkostningsfordelingen på vandtyperne.

Regnearket vil også – med lidt tilpasning af b.la. faste/variable omkostninger – kunne benyttes til at give konkrete input til business cases for investeringsmuligheder som eksempelvis separering, centralisering af spildevandsrensning, nyt renseanlæg o.l.

Tre selskaber har bistået DANVA Benchmarking med kvalitetssikring og løbende sparring i udvikling af modellen. Majoriteten af input i modellen tager udgangspunkt i data indberettet til DANVA Benchmarking og afskrivninger fra Forsyningssekretariatet. Dette giver selskaberne en model, der kun kræver minimale inputs.

Få modellen:

Modellen fremsendes til deltagere i DANVA Benchmarking. Skriv en mail til nvb@danva.dk for at få tilsendt model for omkostningsfordelinger på vandtyper.
Spørgsmål eller kommentarer til modellen kan rettes til Niels Knudsen på nk@danva.dk / 8793 3518 eller Niels Bjerregaard på nvb@danva.dk / 8793 3504.