Fotomanual.jpg

Fotomanualen skal revideres. Derfor bliver mere end 100 revisionspunkter gennemgået og alle 6 vejledninger opdateres. Høringsmaterialet er på gaden nu

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra DTVK, TV-operatørerne, Forsyningsselskaber, Teknologisk Institut og Dansk Byggeri er i fuld gang med at gennemgå de revisionspunkter til Foto- og brøndmanualen, der er samlet op siden seneste revision i 2017. Der er behov for at få inspektionsdelen opdateret og præciseret.

Der er dernæst også et meget presserende ønske om, at manualerne indenfor TV tilpasses til de nye datamodeller. Flere forsyninger er i gang med at indføre nye ledningsregistreringsmodeller der baseres på DANDAS 3.0. Derfor vil vi gerne sikre at inspektionsværktøjerne er opdaterede og står til rådighed, når selskaberne skal til at bruge de nye ledningsregistreringssystemer.

Ny fotomanual primo 2021- I høring nu

Som grundlag for revisionen er der samlet mere end 100 revisionspunkter som nu bliver gennemgået. Går alt efter planen er der ny Fotomanual på gaden primo 2021, mens alle de 6 vejledninger også kommer til at ligge i en opdateret version. Vi er allerede i fuld gang med en revision af Navngivningsvejledningen, som også er en af de 6 manualer, der forankres i Fotomanualgruppen. Vi glæder os til de nye udgaver og kan konstatere, at der arbejdes fokuseret med opgaven i begge grupper.  

Revisionen forestås af Fotomanualgruppen se mere her

Derudover revideres også Navngivningsvejledningen se mere her

Revisionsarbejde

1. maj – 19. juni

Høring

22. juni – 19. august

Bearbejdning

19. august – 18. oktober

Fotomanualen færdig

18. oktober

Øvrige manualer og vejledninger

31. august - 29. januar

Revisionsmøder: 6. maj, 11. juni, 31. august, 14. september

Brøndmanualen, SB-TV Vejledningen, Vejledning om acceptkriterier og Vejledning om funktionsindeks revideres ligeledes og alle manualer releases  koordineret med den igangværende opdatering af DANDAS modellen. Se mere om Datamodelrevisionen her

Mere information

Læs mere om TV inspektion og fotomanual her https://www.danva.dk/viden/tv-inspektion-manualer-og-vejledninger/

Læs mere om DANVAS datamodeller her https://www.danva.dk/viden/datamodeller/nye-datamodeller/

 

Høringssvar, spørgsmål og input til revison af Fotomanualen rettes til ds@danva.dk senest 19. august 2020

Spørgsmål til revision af Navngivningsvejledningen rettes til lgc@danva.dk