EurEau, den europæiske vandforening, har udgivet sin årsrapport. Fire nøgleelementer i Europas lovgivning fremhæves:

  • Drikkevandsdirektivet
  • Direktivet om engangsplast
  • EU's gødningsforordning
  • EU's forordning om mindstekrav til genbrug af vand

Mens Drikkevandsdirektivet vil betyde endnu bedre beskyttelse af vandsforbrugerne, vil de sidstnævnte tre hjælpe med at gøre cirkulær økonomi til virkelighed.

Herudover følger EurEau også byspildevandsdirektivet og vandrammedirektivet, der evalueres af Kommissionen for at vurdere, om de stadig er dækkende. EurEau samarbejder tæt med Kommissionen og leverer holdninger, information og eksempler på det virkelige liv for disse centrale dele af EU-lovgivningen.