DANVA forsøgte at opstarte et netværk om overløb fra kloaknettet i marts måned – mødet blev udskudt pga. corona situationen. Nu forsøger vi igen og inviterer alle vandselskaber til opstatsmøde i netværket d. 3. september 2020 i Vandhuset i Skanderborg.

DANVA holdt i slutningen af januar et internt medlemsmøde om overløb fra kloaknettet, hvor 45 deltagere fra spildevandsselskaber samt Miljøstyrelsen drøftede udfordringer og problemstillinger vedrørende overløb og gav input til initiativer og indsatser på området. Blandt deltagerne på mødet, var der et klart ønske om at få mulighed for at udveksle erfaringer med andre selskaber, og derfor tager DANVA nu initiativ til at opstarte et netværk om overløb.

Som del af et netværk kan DANVA medlemmer få mulighed for at drøfte udstyr, teknik, indretning af overløbssteder og andre emner, som I selv er med til at definere bla. på det første møde.

De seneste ugers shitstorm, der startede med udledningerne i Øresund, har kun gjort det endnu mere aktuelt at vandselskaberne mødes og drøfter de reelle udfordringer med overløbene vedr. håndtering og drift, måling og dokumentation.

Første møde

Første møde er sat til:

Torsdag d. 3. september 2020, kl. 10 – 15 i Vandhuset, Skanderborg

Thomas Sørensen er DANVAs kontaktperson for netværket og Helle Kayerød vil også deltage i opstartsmødet.

Tilmelding

Tilmelding til netværket og evt. spørgsmål stiles til Helle Kayerød, hkr@danva.dk, tlf.: 2494 6360.

Dagsorden og mere information udsendes op til mødet til de tilmeldte.

Læs mere om DANVAs netværk her. 

Baggrund

Baggrunden for medlemsmødet i januar var, at der i øjeblikket er meget debat om overløb fra kloaknettet.

Læs reportage fra medlemsmødet

Miljøministeren har sat fokus på overløb, og Miljøministeriet overvejer, om der på sigt skal komme en afgift, baseret på overløbsvandmængden.

Der introduceres en ny PULS-database, og data fra PULS bliver brugt i performancebenchmarking, samtidig undersøges det pt., om udvalgte data skal medtages i den økonomiske regulering.

Overløb er ligeledes på dagsordenen i EU Kommissionen, og vi kan derfor forvente, at der vil komme et pres herfra.

Spildevandsselskaberne har i mange år arbejdet med at reducere overløb fra fælleskloakken ved separatkloakering, etablering af spildevandsbassiner, fjernelse af uvedkommende vand og fejltilslutninger. Formålet med det nye initiativ fra DANVA er, at selskaberne sammen med kommunen arbejder henimod, at gøre data i PULS pålidelige.