Energistyrelsen udsendte i uge 23 spørgeskemaer om forsyningernes og kommuners erfaringer med anvendelsen af de nuværende regler om kommunal godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.

Som tidligere omtalt i medlemsnyt så efterlyser Energistyrelsen konkret viden om anvendelsen af de nuværende regler om kommunal godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter. Der er svarfrist 16.06.2020.

Energistyrelsen har i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss i indeværende uge udsendt et spørgeskema til vand- og spildevandsforsyninger samt kommuner. Dette spørgeskema udsendes i samarbejde med Danske Vandværker, DANVA og KL. DANVA vil opfordre til, at erfarne folk deltager i besvarelsen.

Baggrunden for spørgeskemaet er, at Energistyrelsen i 2019 igangsatte et projekt om forsyningernes takster. Som led i dette projekt forventes der gennemført flere forskellige delanalyser om bl.a. supplerende anlægs- og tilslutningsbidrag samt kommunalt/statsligt vejbidrag. Den første delanalyse vedrører reglerne om kommunale godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.