På foranledning af en henvendelse af DANVA og Danske Vandværker til Miljø- og Fødevareministeriet melder ministeriet nu, at man hurtigt vil nedsætte en arbejdegruppe, der ud fra et meget bredt perspektiv bliver bedt om at udforme anbefalinger i forhold til indholdet i vejledninger om beredskabsplaner, der angår dels vand- dels spildevandsforsyninger.

I en fælles henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet opfordrede DANVA og Danske Vandværker til, at ministeriet sikrer bedre beredskabsplaner for såvel drikkevands- og spildevandsselskaber.  

I dag er beredskabslovgivningen fragmenteret med en beredskabslov, der har meget rummelige formuleringer og aktuelt ikke er fulgt tilstrækkeligt op af regulering og vejledninger på sektorministerieniveau.

I et svar til foreningerne skriver Miljøstyrelsen nu, at man på den baggrund snarest muligt vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan identificere behov og komme med anbefalinger til fremtidens beredskabsplaner
for såvel vand- som spildevandsforsyninger. Arbejdsgruppen forankres i Vandforsyningsenheden, og DANVA og Danske Vandværker vil sammen med andre relevante aktører blive inviteret til at deltage i arbejdsgruppen, hvor rammerne for arbejdsgruppen vil blive fastlagt nærmere.