Vandselskaber bør opdatere leveringsbetingelser.

Forbrugerklager har siden februar 2020 skullet sendes til en ny klageportal: Klageportal for Nævnenes Hus, se evt. linket https://kpo.naevneneshus.dk

Da den gamle hjemmeside www.forbrug.dk, der indtil da var indgangen for forbrugerklager, ikke automatisk videresender brugere til den nye klageportal, skal vandselskaber kontrollere sine leveringsvilkår/regulativ/information.

Opdater leveringsbetingelser

Forsyningerne bør i deres leveringsbetingelser m.m angive https://kpo.naevneneshus.dk  eller/og 

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

som rette sted for evt. forbrugerklager. 

En sådan ændring af leveringsvilkår/regulativ kræver ikke nogen formel godkendelse af eksempelvis kommunalbestyrelsen.

I øvrigt kan det oplyses, at første version af den nye Branchevejledning – regulativ for almene vandforsyning ikke har en tekst, der harmonerer med ovenstående. Se evt.  side 43 i branchevejledningen. Det ændres i næste version.

Find aktuelle og afsluttede klagesager

Såfremt I har igangværende klagesag i enten Center for Klageløsning eller Forbrugerklagenævnet, kan I læse nærmere mere på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/min-klage/

Har I afsluttede sager, vil disse kun i en kort tid ligge på den gamle klageportal endnu. Se nærmere i link.