Husk at søge om særlige forhold - Drikkevand

HVAD ER SÆRLIGE FORHOLD?

Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX-benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt omkostninger til særlige forhold vil dette reducere omkostningerne i benchmarking og dermed bliver et eventuelt individuelt krav lavere og mere retvisende.

En kortlægning af afgørelser om særlige forhold for 2019-2020 foretaget af DANVA viser, at flere drikkevandsselskaber burde have gode mulig-heder for at få godkendt særlige forhold. DANVA finder især tre områder, hvor mange selskaber med stor sandsynlighed vil kunne få godkendt særlige forhold.

Herudover har DANVA lavet en liste med godkendte og afviste særlige forhold fra seneste afgørelser. Dette ark muliggør, at selskaber, der endnu ikke har søgt om særlig forhold kan få inspiration hertil.

Se ”DANVAs database med særlige forhold” her.
Databasen kan også findes på www.bessy.dk under fanen Downloads-Analyser-Særlige forhold

Blandt de 74 største danske drikkevandsselskaber havde kun 21 selskaber søgt om særlige forhold til de økonomiske rammer 2019-2020, hvor 35 særlige forhold blev godkendt, mens 19 særlige forhold blev afvist. 

Særlige-forhold-andel-af-påvirkelige-indtægtsrammer.jpg

Figur. Særlige forholds andel af den påvirkelige indtægtsramme. Kilde: DANVA Benchmarking (Selskab 1 har 26 % af selskabets påvirkelige indtægtsramme i særlige forhold).

DANVAs database med særlige forhold” indeholder alle ansøgte særlige forhold, henholdsvis godkendte og afviste i benchmarking 2019 (Drikkevand). Det er blandt andet nedenstående særlige forhold som er blevet godkendt:

  • Infrastrukturprojekter (Gæsteomlægning)
  • Grundvandsbeskyttelse og Dyrkningsaftaler
  • Vandkvalitetsanalyser ud over lovgivning
  • Vandbeholder/Tårn
  • Blødgøring
  • UV – anlæg

Derudover er der søgt om flere forskellige særlige forhold. Se yderligere i DANVAs Database med særlige forhold.

Særlige forhold sænker kun det individuelle effektiviseringskrav

Selskaberne skal være opmærksomme på at særlige forhold kun er relevante for de selskaber der forventer et individuelt effektiviseringskrav og som ikke får en efficensscore på 1. Ved seneste benchmarking af drikkevandsselskaber, ville særlige forhold have reduceret det individuelle effektiviseringskrav for 49 ud af 74 drikkevandsselskaber.

Hos DANVA er vi eksperter inden for økonomi, benchmarking og økonomisk regulering af vandsektoren og vi tilbyder selskabsspecifik rådgivning og assistance til arbejdet med benchmarking og særlige forhold.

Vejledning til ansøgning

Forsyningssekretariatet vejledning til ansøgning om særlige forhold findes HER i Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking.

Deadline

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets endelige afgørelse. Vi anbefaler, at selskaberne søger om særlige forhold i forbindelse med indberetning til Forsyningssekretariatet mellem 1. marts og 15 april, såfremt de ønsker ansøge om særlige forhold for de kommende indtægtsrammer.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk – også hvis du ønsker sparring eller hjælp til ansøgning.