Aktuelt udfordres vandselskaberne af COVID-19, og det er vores indtryk, at mange forsyninger oplever et fravær af en velkoordineret styring fra det kommunale niveau og forældede kommunale beredskabsplaner, skriver DANVA og Danske Vandværker i en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen.

I en fælles henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet opfordrer DANVA og Danske Vandværker til, at ministeriet sikrer bedre beredskabsplaner for såvel drikkevands- og spildevandsselskaber.  

I dag er beredskabslovgivningen fragmenteret med en beredskabslov, hedder det blandt andet i brevet. Loven har meget rummelige formuleringer og er aktuelt ikke er fulgt tilstrækkeligt op af regulering og vejledninger på sektorministerieniveau, mener foreningerne.

Det medfører, at vandselskaberne f.eks. under den aktuelle COVID-19 situation oplever et fravær af en velkoordineret styring fra det kommunale niveau og forældede kommunale beredskabsplaner. 

Ligeledes revisionsarbejdet i forhold til dele af NIS-bekendtgørelsen og oversvømmelserne i løbet af vinteren 2019/2020 tydeliggør behov for klare rammer og målformuleringer hos de beredskabsansvarlige myndigheder og viser, at vandsektoren er udfordret på beredskabssiden og på den centrale koordination på lokalt plan.