Brancheforeningerne for inkassoadvokaterne og inkassobureauerne har tilkendegivet, at de vil koordinere, skulle der komme juridisk usikkerhed i forbindelse med vandselskabernes private inddrivelse.

Ændringen af inddrivelsesloven i december 2019 betyder, at de kommunale forsyninger kan vælge privat inddrivelse. Såfremt en forsyning ønsker at bruge privat inddrivelse og dermed få dækket sine inddrivelsesomkostninger, er det en forudsætning, at Gældsstyrelsen får en entydig besked inden 01.07.2020; benyt fordringshaver@gaeldst.dk

Desværre vil der i forbindelse med privat inddrivelse kunne opstå juridisk usikkerhed om, hvilke af inddrivelsesomkostningerne, der kan væltes over på debitor/den ikke betalende kunde.

I den forbindelse kan DANVA oplyse, at brancheforeningerne for inkassoadvokaterne og inkassobureauerne har tilkendegivet, at de vil koordinere, såfremt at der opstå sådanne situationer.

Dette er godt nyt, da det vil kunne hindre uhensigtsmæssige forløb, hvor resultatet ikke er i forsyningernes favør. Opstår juridisk usikkerhed i en af jeres sager, så erindre inkassobureauet eller inkassoadvokaten, som I evt. måtte benytte, brancheforeningernes tilsagn.

Til almen orientering kan vi oplyse følgende:

Foreningen Danske Inkassoadvokater: Tanja Stougaard fra Horten, Karsten Möller formand for foreningen

Dansk Inkassobrancheforening: Claus Spedtsberg formand for foreningen.