DANVA og Danske Vandværker opfordrer sine medlemmer til at drøfte udfordringerne med overflødige brandhaner med lokalpolitikerne.

Vandselskaberne kan med fordel drøfte udfordringerne med overflødige brandhaner med lokalpolitikerne. Det skal ske i løbet af foråret, fordi kommunerne typisk i april eller maj på budgetseminarer udformer bruttolister med ønsker til indholdet i de kommunale budgetter. I forløbet herefter frem mod efteråret indsnævrer kommunerne antallet af emner. Dette betyder, at det kan være relevant at sikre sig, at ens ønsker ikke er glemt hen over sommeren.

Foreningerne vurderer, at jeres fokus på overflødige brandhaner vil give mening, da:

  • DANVA har tidligere udgivet en undersøgelse, der bl.a. konstaterer, at 62 procent af adspurgte vandselskaber svarer, at brandhaner har givet anledning til lækager, og at det i 44 procent af disse situationer vurderes, at lækagen er forbundet til en overflødig brandhane. Undersøgelsen giver et aktuelt billede af problemerne med brandhanerne.
  • De almene vandforsyninger har fået tilsendt et bilag, der kan anvendes overfor relevante kontaktpersoner i det kommunale.
  • KL bakker principielt op om behovet for aktion herunder behovet for fælles overblik
  • Beredskabsstyrelsen er opmærksom på problemstillingerne - og forventer at lancere en ny planlægningsvejledning for de kommunale beredskaber i 2020.
  • Ingeniøren/WaterTech har omtalt emnet to gange inden for de seneste måneder.
  • Magasinet Brand & Sikring, der bl.a. har de kommunale beredskaber som målgruppe, agter at omtale emnet i den meget nære fremtid.

Se i øvrigt også mail, sendt af Carl-Emil Larsen, dateret 02.04.2020.